NLPCBT
החלק במוחתת מודעמודע
מידעהמטפל מסתמך ברובו על הידע הנרכש שלו ומשליך על המטופלהמטפל מסתמך על מידע ושיתוף מהמטופל
זמןנסמך על העבר ומטפל בעתידמטפל במצב הנוכחי בהווה ועתיד
אופן טיפולתכנות מחדש של תת-מודעלהפגיש את המטופל עם החרדה שלו ע”י פירוק שלה לחלקים קטנים, מציאותיים וחיוביים יותר
לימודהמטפל מלמד את המטופל סוג חדש של דיבור עצמי שהוא פרודוקטיבי וחיובי יותר, פחות תיעוב לעצמך (או לאחרים).בעזרת חקירה וחשיבה מחדש הגיונית, אובייקטיבית, חיובים ועובדתית משותפת (של המטפל עם המטופל) את החרדה, ניתן לשנות מאמונות ודעות שליליות לחשיבה חיובית  
דוגמאמטפל מציע למטופל : “אתה חייב לעלות במעלית עכשיו ואל תשכח לבדוק לאיזה קומה.” זה יכול להזמין סירוב. או: “האם אתה הולך לבדוק לאיזה קומה אתה צריך לפני שאתה עולה במעלית?”המטפל שואל: “האם אתה יודע בוודאות שהמעלית טיפול?” (לא) “אילו אפשרויות אחרות יכולות להתרחש?” (שהמעלית תגיע ליעדה בשלום) “אילו הוכחות יש לך שהמעלית לא תקינה או מסוכנת?” (אין לי ממש ראיות…)
 

השאר תגובה