Average Vendor Rating
0 out of 5

נייד של סיוון לברורים : 0502959029

הכתובת לייעוץ: ז'בוטינסקי 50 גבעת שמואל

שים לב! אם ברצונך בייעוץ בזום או בווטאפ וידיו, אנא ציין זאת בהערות בצרוף הנייד שלך או צור קשר עם המטפל\ת

בתהליך הייעוץ הזוגי נבחן מהם הדברים שגורמים לכם לאי שביעות רצון בקשר, ועם איזה קושי אתם מתמודדים. חשוב להבין שלא חייבים להמתין לקטסטרופה שעלולה לפרק את החבילה כדי להתחיל תהליך של ייעוץ זוגי, אלא אפשר ואף רצוי לעבוד על מערכת היחסים, לשפר ולהעצים אותה הרבה לפני שקורת רעידת האדמה.